Graso

Galp Belona EP 2.
Graso me bazë litiumi, e përdorimit të
përgjithshëm e presioneve të larta. SPECIFIKA: NLGI 2-3. Temperatura e punës
nga -25 ͦ C gjer në 150 ͦ C.

Galp Belona MO 2.
Graso me bazë litiumi, i përforcuar me
bisulfid plumbi, për kushineta, kamionë
dhe makina bujqësore.
SPECIFIKA: NLGI 2. Temperatura e punës
nga -30 ͦ C gjer në 130 ͦ C.

Galp Belona 2.
Graso me bazë litiumi e përdorimittë përgjithshëm.
SPECIFIKA: NLGI 2-3. Temperatura e punës
nga -20 ͦ C gjer në 120 ͦ C.

Galp Belona 3.
Graso me bazë litiumi për kushineta dhe kamionë.
SPECIFIKA: NLGI 2. Temperatura e punës
nga -20 ͦ C gjer në 120 ͦ C.

Galp Belona 00.
Graso gjysmë e rrjedhshme e presioneve të larta me bazë litiumi.
SPECIFIKA: NLGI 00. Temperatura e punës
nga -20 ͦ C gjer në 100 ͦ C.