Lubrifikantë për kuti shpejtësie dhe ingranazhe diferenciale

Galp Transvex TDL SAE 75W-80 / 75W-90 / 75W-140 KARAKTERISTIKA: SAE 75W-80, API GL-4, GL-5, API MT1, ZFTE-ML 07A/08, MIL PRF - 2105E

Galp Transoil HP SAE 80W-90 / 85W-140 / 90 KARAKTERISTIKA SAE 80W-90, API GL-5 MB 235.0, MAN 342 M1 VOLVO 97310 MIL-L-2105 D,FORD SQM 2C9002-AA / SQM 2C9003-AA, ZF TE-ML 07A/08/16B/17B/19B/21A

Galp Transoil SAE 80W / 80W-90 / 85W-140 / 90 KARAKTERISTIKA: SAE 80W,API GL-4 MB 235.1, MIL-L-2105 ZF TE-ML 02B/08/17A, MAN 341 Z2

Galp Multitrans SAE 10W / 30 / 50 KARAKTERISTIKAAPI CF/CF-2 CATERPILLAR TO-4,KOMATSU KES 07.868.1, ZF TE-ML 03C, 07F,ALLISON C-4 20L

Galp LS SAE 85W-140 / 90 Lubrifikantë të llojit EP për përdorim në bllokim diferencialësh dhe sisteme hidraulike. KARAKTERISTIKA: API GL-5, MB 235.0 MAN 342 M1 VOLVO 97310, ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/16E/21C, MIL-L-2105 D

Lubrifikantë për kuti shpejtësie automatike

Galp Transmatic D III SAE 10W KARAKTERISTIKA:GM DEXRON III-H, ALLISON C-4,MAN 339 (TYPE V1 / Z1) CATERPILLAR TO-2,FORD MERCON/M2C 166-H / M2C 138-CJ, VOITH 55.6335.10 VOLVO 97431, ZF TE ML-04D/09/11B/14A/17C,DENISON HF-0 VICKERS SUNDSTRAND, 236.1/236.5/236.9/236.10

Galp Transmatic D II SAE 10W Lubrifikantë për kuti shpejtësie automatike për sisteme drejtuese dhe hidraulike. KARAKTERISTIKA:GM DEXRON II-D, ALLISON C-4, MAN 339 (TYPE V1 / Z1) CATERPILLAR TO-2, FORD MERCON/M2C 138-CJ/M2C 166-H, VOLVO 97431/97335/97325 VOITH 55.6335.36,ZF TE ML-03D/04D/05L/09/11A/14A/17C, DENISON HF-0 VICKERS M-2950-S / I-286-S, SUNDSTRAND MB 236.1/236.7