Lubrifikantë për motorë dykohësh

Galp Moto Action S 2T. Lubrifikant 100% sintetik për motorë dykohësh të motoçikletave dhe për motorë të tjerë dykohësh garash sportive me sistem parapërzierjeje dhe autolube. Tërësisht i përshtatshëm me çdolloj benzine

Galp Moto Action MS 2T. Lubrifikant sintetik për motorë dykohësh të motoçikletave dhe për motorë të tjerë dykohësh të shpejtësive të mëdha që lëvizin në pistat sportive. Pakëson shkëlqyer djegien e gazit. Tërësisht i përshtatshëm me çdolloj benzine.

Galp Moto Action MS 2T. Lubrifikant për motorë dykohësh të motoçikletave, të scooter-ave dhe të moto-biçikletave që kanë sistem parapërzierjeje dhe autolube. Mbron nga dëmtimet dhe e mban motorin të pastër. Tërësisht i përshtatshëm me çdolloj benzine.

Galp Moto Action V 2T. Lubrifikant për motorë dykohësh të moto-biçikletave dhe të scooter-ave me fuqi të ulët që kanë sistem parapërzierjeje. Mbron nga dëmtimet dhe e mban motorin të pastër. Tërësisht i përshtatshëm me çdolloj benzine.

Galp Moto Action Chain. Lubrifikant spray për zinxhirët e çdo tipi motoçiklete. Mbron nga dëmtimet dhe ndryshku. Rezistencë e shkëlqyer dhe ngjitje e plotë. Përdorim i lehtë.