Lubrifikantë për mjete ujore

Galp Oceanus Bio. Lubrifikant sintetik i biodegradueshëm, për motorë dykohësh motoresh të jashtëm me sistem ftohjeje ajri ose uji. KARAKTERISTIKA: API TC/TD, NMMA TC-W3, CEC L-33-A-93

Galp Oceanus. Lubrifikant për motorë dykohësh të jashtëm me sistem ftohjeje uji. KARAKTERISTIKA: API TC/TD, NMMA TC-W3